Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Szafera w GłubczycachMEN WarszawaMRiRW WarszawaCDR BrwinówCKE WarszawaOKE WrocławKO Opole
Kontakt

[Rozmiar: 2451131 bajtów]
ZSCKR w Głubczycach
ul. Niepodległości 2, 48-100 Głubczyce
Sekretariat: tel./ fax: 077 485-30-11
Księgowość: tel. 077 485-28-85
adres e-mail: cku_zsr_glubczyce@wodip.opole.pl
Powrót do strony głównej
Szkoły wchodzące w skład
ZSCKR w Głubczycach
Technikum
w Głubczycach
[Rozmiar: 1273 bajtów]
Szkoła Policealna
w Głubczycach
[Rozmiar: 1273 bajtów]
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Głubczycach

Aktualności

Sekretariat

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja

Przetargi i ogłoszenia

Zapytania ofertowe

Internat

Biblioteka

Pedagog szkolny

Rada Rodziców

Samorząd Szkolny

Zespół d/s przeciwdziałania agresji w szkole

Statut szkoły


Historia szkoły

Patron

Osiągnięcia

Galeria "Rolniczaka"

Absolwenci


Szkolny Doradca Zawodowy

Bank Doradztwa Zawodowego

Niezbędnik gimnazjalisty

Pobierz dokument


Organizacja roku szkolnego

Plan lekcji

Praktyki

Stypendia

Informacje o klasach

Materiały egzaminacyjne
i informacje z poszczególnych przedmiotów

Dla maturzystów

Konkursy

Koła zainteresowań

Sport


Organizacja roku szkolnego

Informacje

Awans zawodowy

Matury

Egzamin z przygotowania zawodowego

Przydatne linki


Plan zjazdów

Terminy egzaminów

Informacje


Informacje


Informacje


Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych


Starostwo Powiatowe

Urząd Miejski


Zobacz


[Rozmiar: 23174 bajtów]

bip

[Rozmiar: 542052 bajtów]

[Rozmiar: 23174 bajtów]

[Rozmiar: 17242 bajtów]

Baza dydaktyczna


[Rozmiar: 1296298 bajtów]

[Rozmiar: 1501442 bajtów]

[Rozmiar: 1459267 bajtów]

[Rozmiar: 1304651 bajtów]

[Rozmiar: 795291 bajtów]

[Rozmiar: 1476314 bajtów]

[Rozmiar: 1334195 bajtów]

[Rozmiar: 1471672 bajtów]

[Rozmiar: 336549 bajtów]

[Rozmiar: 1386967 bajtów]

[Rozmiar: 1440813 bajtów]

Kalendarium szkoły

[Rozmiar: 9842 bajtów] 1954/55
- uroczyste rozpoczęcie pierwszego roku szkolnego w Państwowym Technikum Rolniczym,
- stanowisko dyrektora powierzono Annie Makowskiej,
- rozpoczęcie działalności internatu, którego kierownikiem został Zygmunt Lipiński,
- kadrę pedagogiczną tworzyli: T.Fischer, A.Michalski, M.Lewicka, J.Szrajber, H.Mandyka, W.Lewicki.

1955/56
- szkoła przyjęła w dniu 10 października 1955 roku od PGR gospodarstwo rolne wraz
z zabudowaniami. Pierwszym jego kierownikiem był Gustaw Polzer.

1956/57
- rozwija się życie kulturalne; przy internacie działały następujące zespoły: chóralny,
taneczny, recytatorski.

1958/59
- odbył się pierwszy w dziejach szkoły egzamin dojrzałości,
- przy Państwowym Technikum Rolniczym powstała Dwuzimowa Szkoła Rolnicza.

1959/60
- dyrektorem szkoły został inż. Stefan Ogrodzki, który pełnił swą funkcję do 1965 r.,
- przy szkole został powołany do życia Ośrodek Szkolenia Mechanizatorów Rolnictwa.

1961/62
- mgr Józef Krosny zorganizował pierwszą w szkole pracownię języka polskiego,
Za jego przykładem rozpoczęto organizować inne pracownie przedmiotowe.

1962/63
- założono Wydział Kształcenia Korespondencyjnego. Pierwszym kierownikiem
tego wydziału był mgr inż. Mieczysław Błaż.

1964/65
- otwarto Zasadniczą Szkołę Zawodową.

1965/66
- dyrektorem szkoły został mgr inż. Mieczysław Błaż.

1967-69
- dyrektorem szkoły został mgr inż. Włodzimierz Hetmańczyk, który pełnił swą funkcję
do 1975 roku,
- przeprowadzono kapitalny remont internatu.

1969-71
- zreformowano system nauczania wprowadzono system pracowni przedmiotowych,
- dzięki staraniom mgr Józefa Matusza założono na terenie szkoły Izbę Pamięci
Narodowej,
- przeprowadzono całkowity remont budynków szkolnych (nadbudowano oficynę),
- w dniach 8-9 lutego 1970 r. odbyła się narada dyrektorów poświęcona sprawom
wychowania i nauczania,
- 19 kwietnia 1971 r. nadano szkole imię prof. Władysława Szafera. Uroczystość
uświetniła swą obecnością żona patrona prof. Janina Szafer.

1973-75
- zorganizowana została sesja popularnonaukowa poświęcona patronowi szkoły,
w której uczestniczył syn patrona profesor Przemysław Szafer,
- przeprowadzono kapitalny remont internatu,
- koło LOP prowadzone przez mgr Irenę Szymańską osiągnęło najlepsze wyniki
i otrzymało główną nagrodę w konkursie na najlepiej pracujące szkolne koło.

1975/76
- dyrektorem szkoły został mgr Józef Matusz i pełnił tę funkcję do 1978 r.,
- Stanisława Piura uporządkowała księgozbiór szkolny,
- oddano do użytku salę gimnastyczną,
- rozpoczęła przy szkole działalność filia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu,
- internat zajął I miejsce we współzawodnictwie o tytuł Przodującego Internatu
i Najlepiej Pracującego Samorządu Młodzieżowego.

1978/79
- nowym dyrektorem został mianowany mgr inż. Jerzy Woźniczka,
- w związku z istniejącym zagrożeniem bezpieczeństwa ewakuowano mienie szkolne
do budynku byłego Sądu Powiatowego przy ul. Kochanowskiego 1.

1980/81
- gospodarstwo szkolne zajęło I miejsce w Międzyzakładowym Współzawodnictwie
Pracy w województwie opolskim, a IV miejsce w kraju.

1982/83
- na stanowisko dyrektora powołany został mgr Adam Frej i pełnił tę funkcję
do 1983 r.,
- rozpoczęto kapitalny remont budynku szkolnego.

1983/1984
- dyrektorem szkoły została mgr inż. Zdzisława Szałagan i pełniła tę funkcję
do 2002 r.,
- zorganizowana została sesja popularnonaukowa poświęcona ziemi głubczyckiej,
- w marcu szkoła gościła delegację z NRD,
- młodzież z internatu zajęła III miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów
Artystycznych.

1984/85
- w grudniu szkoła powróciła do wyremontowanego budynku,
- w marcu odbyła się w szkole Krajowa Konferencja Nauczycieli Metodyków
Wychowania Internatowego Szkół Rolniczych,
- 6 maja 1984 r. odbyły się obchody 30-lecia szkoły oraz II Zjazd Absolwentów.

1985/86
- otwarta została sala audiowizualna,
- internat zajął I miejsce we współzawodnictwie internatów województwa opolskiego.

1986/87
- oddano do użytku szatnię wraz zapleczem socjalnym dla uczniów odbywających
zajęcia praktyczne w gospodarstwie szkolnym,
- odbyła się w naszej szkole Krajowa Konferencja Nauczycieli Produkcji Rolniczej,
- ZSMP zajęło I miejsce w konkursie "Kałamarski laur",
- gościliśmy w naszej szkole delegację nauczycieli z NRD.

1987/88
- koło TPPR gościło delegację z Białorusi,
- odbyła się sesja popularnonaukowa z okazji wyzwolenia Głubczyc zorganizowana
przez mgr Marię Pinowską,
- Telewizja Polska nagrywała lekcję języka polskiego prowadzoną przez mgr Marię
Latkowską-Homoncik oraz lekcję uprawy roślin prowadzoną przez mgr inż. Edwarda
Bancalę w ramach Telewizyjnego Technikum Rolniczego,
- drużyna medyczno-sanitarna zajęła II miejsce w rejonowych eliminacjach szkolnych
oraz II miejsce w zawodach strzeleckich o Puchar Prezesa Klubu Sportowego.

1988/89
- zorganizowana została sesja popularnonaukowa poświęcona patronowi szkoły
Władysławowi Szaferowi, którą przygotowała mgr Janina Ryfiak,
- szkoła gościła delegację z Biełgorodu.

1990/91
- w szkole otwarto Technikum Technologii Żywności o specjalnościach; przetwórstwo
owocowo-warzywne i browarnictwo,
- rozpoczęto naukę religii w szkole,
- odbyła się sesja popularnonaukowa poświęcona rocznicy wyzwolenia Głubczyc.

1992/93
- otwarto Technikum Technologii Żywienia,
- oddano do użytku laboratorium językowe i pracownię żywienia.

1994/95
- oddano do użytku pracownię komputerową wyposażoną w wysokiej klasy sprzęt,
- szkoła wzięła udział w dożynkach miejsko-gminnych w Bogdanowicach. Komisja
oceniająca korony żniwne przyznała naszej szkole I miejsce,
- z okazji 40-lecia szkoły 16 listopada (w 24 rocznicę śmierci patrona szkoły)
odbył się III Zjazd Absolwentów,
- 21-23 kwietnia 1995 r. w auli internatu odbyło się polsko-czeskie-śląskie sympozjum
krajoznawcze zorganizowane przez PTTK Śląska Opolskiego, Związek Górnośląski
i Matice Slezska w Opawie.

1995/96
- powstało Koło Historyczne pod kierunkiem mgr Katarzyny Maler,
- w maju odbyły się I Grobnickie Spotkania Zamkowe zorganizowane przez
mgr Katarzynę Maler i Koło Historyczne.

1996/97
- otwarto Liceum Agrobiznesu,
- powstał szkolny zespół muzyczny pod kierunkiem mgr Rafała Zwarycza, który
później działał pod nazwą "Młode Lwy" jego liderem był Łukasz Zwarycz,
- w maju odbyły się II Grobnickie Spotkania Zamkowe, które zorganizowała młodzież
z Koła Historycznego prowadzonego przez mgr Katarzynę Maler i Koła Teatralnego
(opiekun mgr Janina Źrebiec); mieszkańcy Grobnik i nauczyciele mogli obejrzeć
inscenizacje legend powiatu głubczyckiego,
- 11-13 czerwca 1997 r. odbyła się w naszej szkole Krajowa Konferencja Nauczycieli Doradców Metodycznych Produkcji Roślinnej.

1997/98
- 11-12 marca 1998 r. odbyła się w naszej szkole Krajowa Konferencja Nauczycieli
Doradców Mechanizacji Rolnictwa,
- odbyły się III Grobnickie Spotkania Zamkowe.

1998/99
- szkoła zakupiła Mercedesa,
- nawiązano kontakt ze szkołą rolniczą w czeskim Starym Meste,
- gościliśmy czeskich nauczycieli w Głubczycach,
- 19 kwietnia 1999 r. odbyła się konferencja nauczycieli matematyki z województwa
opolskiego,
- 25 marca 1999 r. odbył się w naszym internacie spotkanie rolników powiatu
głubczyckiego z posłem PSL na sejm Jarosławem Kalinowskim,
- 31.04.-3.05.1999 r. - wizyta nauczycieli w zaprzyjaźnionej szkole rolniczej
w miejscowości Stare Mesto,
- nawiązano kontakt z ZSRCKU Wolborz oraz ZSRSKU Sejny.

1999/2000
- otwarto Liceum Ogólnokształcące,
- kapitalny remont łazienek w internacie i w szkole,
- 18-25.09.1999 r. w naszej szkole gościli uczniowie z Czech,
- 19.09.1999 r. szkoła wzięła udział w dożynkach gminno-dekanalnych w Zopowych,
- 19-25.10.1999 r. najlepsi uczniowie z naszej szkoły wyjechali z wizytą do Czech,
- 19.11.1999 r. odbył się I Konkurs Ekologiczny przygotowany przez mgr Janinę
Ryfiak,
- w grudniu ukazał się pierwszy numer "Echa Rolniczaka"; pisma wydawanego
przez uczniów pod opieką mgr Renaty Korus i mgr Katarzyny Maler,
- 11.02.200 r. - wizyta nauczycieli ze szkoły w Sejnach,
- 15.03.2000 r. - wizyta burmistrza Józefa Picha oraz gości z Czech: wicestarosty
Igora Kozelka i dyrektora szkoły rolniczej w Osoblasze, Józefa Jirika,
- 11.05.2000 r. wyjazd nauczycieli do zaprzyjaźnionych szkół do Wolborza i Sejn,
zwiedzanie Wilna,
- 24.06.2000 r. - otwarcie Muzeum Ziemi Głubczyckiej, które powstało
z przekształcenia szkolnej Izby Pamięci Narodowej; opiekunkami zostały
mgr Katarzyna Maler i mgr Barbara Piechaczek,
- w ramach praktyk nastąpiła wymiana uczniów (Czechy, Wolborz).

2000/2001
- uroczyste otwarcie Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
(badminton),
- otwarcie drugiej pracowni komputerowej (w internacie),
- zakup Fiata Punto i początek nauki jazdy dla młodzieży szkolnej,
- wystawa najciekawszych wyrobów gastronomicznych przygotowana przez
mgr inż. Elżbietę Juszczak,
- spotkanie uczniów naszej szkoły z niemieckim rolnikiem (rolnictwo w Unii
Europejskiej),
- uroczysta wigilia szkolna przygotowana przez uczniów pod kierunkiem mgr Renaty
Korus i mgr Barbary Matolicz,
- wystawa stołów wigilijnych przygotowana przez mgr inż. Bogusławę Hryckiewicz
i mgr inż. Elżbietę Juszczak,
- wystawa stołów wielkanocnych zorganizowana przez mgr inż. Elżbietę Juszczak,
- odbył się Konkurs Mickiewiczowski zorganizowany przez Annę Kwas,
- "Młode Lwy" zajęły II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych, - otwarcie Ośrodka Przygotowań Olimpijskich,
- miał miejsce I Międzynarodowy obóz Językowy (język angielski) zorganizowany
dzięki staraniom mgr inż. Zdzisławy Szałagan, która była jego kierownikiem,
- w ramach praktyk nastąpiła wymiana uczniów (Czechy, Wolborz).

2001/2002
- w internacie naszej szkoły odbyła się konferencja dyrektorów szkół muzycznych
z województwa opolskiego,
- otwarcie Policealnego Studium o kierunku: hotelarstwo i turystyka,
- Szkolny Klub Europejski "Globek" pod kierunkiem mgr inż. Iwony Antosz-Kołcz
i mgr Agnieszki Wałkiewicz zorganizował w szkole Dzień Unii Europejskiej,
- przekształcenie Szkolnego Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Samorządowe Powiatowe
Muzeum Ziemi Głubczyckiej ze statutem zatwierdzonym przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego,
- wyremontowano sanitariaty w szkole i sali sportowej,
- miał miejsce II Międzynarodowy Obóz Językowy.

2002/2003
- dyrektorem szkoły został mgr inż. Bogusław Chochowski,
- oddanie do użytku sali gimnastycznej z nową nawierzchnią, nowymi oknami
i wyremontowanymi sanitariatami oraz siłownią,
- 4.03.2003 r. przyjechał podróżujący po Polsce Eurobus,
- odbyły się konkursy o Unii Europejskiej (przygotowane i przeprowadzone przez
mgr inż. Iwonę Antosz-Kołcz) oraz prezentacja kuchni krajów Unii Europejskiej
przygotowana przez uczniów pod kierunkiem mgr inż. Elżbiety Juszczak,
- w kwietniu odbył się "Tydzień angielski" zorganizowany przez mgr Helenę
Myszakowską-Connor, Ewę Orzechowską i Marię Bańską-Polewkę,
- 16.04.2004 r. odbyła się biesiada Wielkanocna, której część kulinarną przygotowała
mgr inż. Elżbieta Juszczak z klasą IV TŻ, a część artystyczną mgr Renata Korus
z klasą I ZI; biesiadzie towarzyszyła czasowa wystawa Samorządowego Powiatowego
Muzeum Ziemi Głubczyckiej przygotowana przez mgr Barbarę Piechaczek
i mgr Renatę Korus,
- miał miejsce III Międzynarodowy Obóz Językowy.

2003/2004
- dzięki staraniom mgr inż. Bogusławy Hryckiewicz i mgr inż. Elżbiety Juszczak szkoła
uzyskała akceptację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, dzięki czemu w czerwcu
2004 r. zostały w naszej placówce przeprowadzone egzaminy z przygotowania
zawodowego w zawodzie kucharz małej gastronomii,
- szkoła została wyróżniona w konkursie Innowacyjna Szkoła Zawodowa, a nagrodę
stanowił sprzęt wartości 15 tys. euro; koordynatorami były Iwona Antosz-Kołcz i Ewa
Bumiak,
- miał miejsce IV Międzynarodowy Obóz Językowy.

2004/2005
- w szkole powstaje trzecia pracownia komputerowa,
- 16 października z okazji 50-lecia szkoły odbył się IV Zjazd Absolwentów.Galeria dyrektorów naszej szkoły

[Rozmiar: 9842 bajtów] Anna Makowska
(1954-1959)


[Rozmiar: 9842 bajtów] Stefan Ogrodzki
(1959-1965)


[Rozmiar: 9842 bajtów] Mieczysław Błaż
(1965-1967)[Rozmiar: 9842 bajtów] Włodzimierz Hetmańczyk
(1967-1975)


[Rozmiar: 9842 bajtów] Józef Matusz
(1975-1978)


[Rozmiar: 9842 bajtów] Jerzy Woźniczka
(1978-1981)[Rozmiar: 9842 bajtów] Adam Frej
(1981-1983)


[Rozmiar: 9842 bajtów] Zdzisława Szałagan
(1983-2002)


[Rozmiar: 9842 bajtów] Bogusław Chochowski
(2002-nadal)